โปรแกรม APK Easy Tool Windows (GUI apktool)

Mee1412

Staff Member
แอดมิน
9
6
โทรศัพท์
Note9
เวอร์ชั่น Android
9
Root
รูท
7

Requirements:
คุณสมบัติ:
 • 7z Compression-level 0-9
 • APK infomation with icon by aapt dump badging
 • Background workers to get rid of lags
 • Remember window position (SHIFT + Q to reset window position)
 • Advanced log viewer, with .txt file selection
 • Extract APK / Zip APK
 • Switch between apksigner.jar by Google and signapk.jar by bootstraponline
 • Quick help
 • Full environment path support
 • Adb process kill
 • Apktool.jar version selections
 • Decompile APK
 • Compile APK
 • Sign APK after compile
 • Sign seletected APK (It will clone the selected APK, and sign it)
 • Sign compiled APK (If you forgot to sign your compiled APK, you can sign it)
 • SignAPK (signapk.jar v1.0)
 • Remember path when closed (config will reset if EXE file was moved to somewere else)
 • Framework installer (uses apktool.jar's commands)
 • Logs tab
 • Drag and drop file support
 • Full options of decompile and compile
 • Cancel button in waiting dialog box
 • Clear logs when exit
 • Allow path changes in textbox
 • Java heap option. Default 512m
 • ZipAlign
 • Options to rename the apk file
 • Options to select apktool version.
 • Tooltips
 • Enable/Disable check for updates
 • Enable/Disable tips and ToolTips
 • and more...
ดาวน์โหลด:
Hidden content
***คุณต้องสมัครสมาชิกและตอบกระทู้หรือคลิก'ถูกใจ' ใต้โพสต์นี้ก่อนจึงจะเห็นลิงค์ที่ซ่อนอยู่ที่นี่ ***